NAUCZYCIELE UCZĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PRZEBIECZANACH


LP. Nauczyciel Przedmiot
1. mgr Bogumiła Ślęczka Dyrektor Szkoły
Nauczyciel techniki
13. mgr Agnieszka Zapiór Zastępca dyrektora szkoły
Język angielski
Klasy IIa,IIb,III,IV,Va,Vb

2. mgr Aneta Żuk Wychowawca Oddziału przedszkolnego
3. mgr Agata Walęzak Wychowawca klasy IIb
4. mgr Agnieszka Bohun
zastępstwo
mgr Elżbieta Majer
Wychowawca klasy IIa
5. mgr Elżbieta Bułat Wychowawca klasy III
6. mgr Ewa Zalejska Wychowawca klasy Ia
7. mgr Ewelina Piecha Wychowawca klasy Ib  
8. mgr Elżbieta Wasik Język angielski
9. mgr Bogusław Ślęczka Wychowawca klasy VII
Historia, plastyka, przyroda
10. mgr Monika Zadak Wychowawcza klasy Vb
Matematyka - klasy IV, Vb, VI, VII, VIII
11. mgr Monika Garbol Wychowawca klasy Va
Język polski - klasy IV, Va, Vb, VII
12. mgr Barbara Nowak Wychowawca klasy VI
Język polski - klasy VI, VIII
Wychowanie do życia w rodzinie
14. ks. mgr Robert Jończyk Religia
Klasy IV, Va, Vb, VI
15. ks. mgr Mateusz Podczerwiński Religia
Klasy 0 , Ia, Ib  , IIa, IIb, VII, VIII
16. mgr Joanna Świech Język niemiecki
Klasy VII, VIII
17. mgr Justyna Grzybczyk Wychowawca klasy IV
Biologia, chemia
Klasy Va, Vb, VI, VII, VIII
18. mgr Marek Śnieżek Muzyka, informatyka
Klasy II - VIII
19. mgr Janusz Chmielewski Wychowanie fizyczne
Klasy Va, Vb,
20. mgr Barbara Balwierz Matematyka, fizyka
Klasy Va, VII - VIII
21. mgr Małgorzata Mazurek Geografia
22. mgr Magdalena Zaczek
Wychowawca klasy VIII
Wyxhowanie fizyczne
klasy IV,VI,VII,VIII
23. mgr Marta Nawrocka
Bibioteka szkolna
Zajęcia świetlicowe
24. mgr Hanna Serafin Edukacja do bezpieczeństwa
Klasy VII - VIII
25. mgr Beata Frydel-Kołpanowicz Pedagog szkolny