NAUCZYCIELE UCZĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PRZEBIECZANACH

LP. Nauczyciel Przedmiot
1. mgr Bogumiła Ślęczka Dyrektor Szkoły
Nauczyciel matematyki - klasa V
2. mgr Aneta Żuk Wychowawca Oddziału przedszkolnego
Bibliotekarz
3. mgr Agnieszka Kościelska Wychowawca klasy IIa
4. mgr Agata Walęzak Wychowawca klasy IIb
5. mgr Elżbieta Bułat Wychowawca klasy III
6. mgr Ewa Zalejska Wychowawca klasy I
7. mgr Magdalena Zaczek Wychowawca klasy V
Wychowanie fizyczne
8. mgr Elżbieta Wasik Wychowawca klasy VI
Język angielski
9. mgr Bogusław Ślęczka Wychowawca klasy IV
Historia, plastyka, przyroda
10. mgr Monika Zadak Matematyka - klasy IV, VI
Informatyka
11. mgr Barbara Nowak Język polski
Wychowanie do życia w rodzinie
12. mgr Danuta Chyba Muzyka
14. ks. mgr Łukasz Nizio Religia
15. mgr Ewelina Piecha Świetlica szkolna