19 listopada - zebranie!!

15.11.2018r.

Dyrektor szkoły przypomina o zebraniu dla rodziców uczniów. Prosimy o niezawodne przybycie.Szachowe Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Przebieczanach

Ogólnopolska Akcja „Śniadanie Daje Moc!

Otwarta Szachowa Liga Szkolna

Otwarte Mistrzostwa Małopolski do lat 7

Wycieczka do wioski indiańskiej

Ślubowanie 1 klas

Wycieczka do Kopalni Soli w WieliczceWielki sukces szachowy!!!

20.09.2018r.

20.09.2018r. w Domu Kultury w Staniątkach, odbył się Finał Amatorskiej Ligi Dziecięcej Powiatu Wielickiego w szachach.

    Turniej stanowił podsumowanie projektu „Małopolscy Mistrzowie w Szachach”, który rozpoczął się w czerwcu 2018r. Do rozgrywek finałowych przystąpiło 36 drużyn
z Powiatu Wielickiego, w tym trzy składy ze Szkoły Podstawowej w Przebieczanach:
SP Przebieczany 1: Górowski Bartosz, Mól Kamil, Grabka Marek, Tracz Joanna.
SP Przebieczany 2: Biernacik Michał, Sapała Paweł, Mikulec Norbert, Michalik Katarzyna. SP Przebieczany 3: Wilkoński Maciej, Pawlik Konrad, Pawlik Piotr, Kozak Natalia.
    Najlepszą drużyną Powiatu Wielickiego zostali zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Przebieczanach i jej reprezentacja w składzie: Górowski Bartosz, Mól Kamil, Grabka Marek, Tracz Joanna. Zawodnicy zdobyli 11 pkt dużych (z 12 możliwych) oraz 19,5 pkt w ogólnym zestawieniu.
  Drużyna uzyskała awans do zawodów wojewódzkich, które odbędą się już w listopadzie. Szkoła Podstawowa w Przebieczanach otrzymała dwa pamiątkowe puchary oraz sprzęt szachowy: szachownice, bierki, zegary elektroniczne. Pozostałe dwie drużyny uplasowały się na piątym (SP Przebieczany 3) i dziewiątym (SP Przebieczany 2) miejscu.     Najlepszymi zawodnikami na poszczególnych szachownicach zostali: Maciej Wilkoński (I miejsce na 1 szachownicy) oraz Marek Grabka (I miejsce na III szachownicy). Szachiści uzyskali 6 pkt z 6 partii i otrzymali nagrody w postaci sprzętu szachowego.
    Warto nadmienić, iż Maciej Wilkoński został dodatkowo wyróżniony za aktywność oraz stuprocentową frekwencję podczas wakacyjnych szkoleń i turniejów szachowych.     Gratulacje dla wszystkich zawodników Szkoły Podstawowej w Przebieczanach! Opiekę nad uczestnikami turnieju sprawowała pani Agnieszka Bohun - instruktor szachowy w szkole.


Zebranie z rodzicami

12.09.2018r.

Dyrektor szkoły informuje informuje o zebraniu dla rodziców uczniów, które odbędzie się dnia 17 września  w godzinach:

Klasy 0-3 godz. 16:30

Klasy 4-8 godz. 17:30


Uroczyste poświęcenie zastępczego budynku szkoły

12.09.2018r.

    Dnia 12 września miało miejsce uroczyste otwarcie zastępczego budynku szkoły,
w którym na czas remontu uczniowie Szkoły Podstawowej w Przebieczanach będę się uczyć.
   W wydarzeniu tym wzięli udział Dyrektor Szkoły, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły, jak również zaproszeni goście: Proboszcz Parafii Biskupice ks. Robert Jończyk, Wójt Gminy Biskupice –p. Henryk Gawor, kierownik Referatu Organizacyjnego tutejszego Urzędu Gminy – Roman Wcisło, p. Agnieszka Fliśnik – Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz właściciel budynku zastępczego p. Teresa Juszczyk .
     W czasie uroczystości ksiądz poświęcił nowy budynek modląc się o bezpieczną
i owocna pracę. Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Bogumiła Ślęczka wyraziła wdzięczność i serdeczne podziękowania na ręce przybyłych gości za wkład pracy wniesiony
w udostępnienie i przygotowanie budynku na rok szkolny 2018/2019. Podziękowania złożone zostały również na ręce rodziców, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej
z Bodzanowa i Biskupic, pracowników szkoły: pań woźnych oraz pana konserwatora za niezwykle ciężką pracy w czasie przenoszenia mebli oraz wyposażenia szkoły. Dzięki ich pomocy dzieci mogą uczyć się w czystych, kolorowych przestronnych salach.
    Mamy nadzieję, że najbliższe dwa lata spędzone w budynku zastępczym szkoły będą dla nas czasem , gdzie w przyjaznych warunkach będziemy mogli zdobywać wiedzę
i doskonalić swoje umiejętności.


Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych.

2.09.2018r.

Tomaszkowice, 7.09.2018r.

Komunikat nr 3/2018/19

    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przebieczanach informuje, że od poniedziałku 10.09.2018r. uczniowie rozpoczynają naukę w budynku zastępczym – Tomaszkowice 498 ( za sklepem „Morelka”).

 Klasy Ia, Ib, IVab, V, VI, VII, VIII – rozpoczynają lekcje od godz. 8.00.

 Klasa II rozpoczyna naukę w poniedziałek od godziny 10.40.

 Klasa III od godziny 11.40.

    Plany lekcji są zamieszczone na stronie www.spprzebieczny.pl oraz w dzienniku elektronicznym Librus.

    Uczniowie przychodzący do szkoły pieszo, zarówno od strony Przebieczan jak i Sułkowa, winni iść chodnikiem i przejść na stronę szkoły tylko po przejściu dla pieszych - pasy (będzie tam osoba przeprowadzająca dzieci), następnie podejść chodnikiem do przystanku autobusowego znajdującego się przed sklepem i przechodzić wzdłuż południowej (lewej) strony sklepu, droga do wejścia szkoły będzie oznaczona strzałkami.   

    Wjazd na parking od strony północnej (prawej) sklepu – dla rodziców najmłodszych uczniów, którzy przywożą dziecko do szkoły. Rodzice mogą korzystać także z parkingu przy urzędzie Gminy Biskupice lub naszego szkolnego przy budynku oddziału przedszkolnego. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż godz. 7.30 – rozpoczęcie dyżurów nauczycielskich.

    Dla uczniów rozpoczynających naukę od drugiej zmiany zorganizowana jest świetlica od godz. 7.30 (I piętro, sala nr 19), dla uczniów zgłoszonych na świetlicę – opieka świetlicowa do godz. 17.00. Mając na uwadze nowe warunki prosimy wszystkich uczniów i rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności. Dyrektor szkoły Bogumiła Ślęczka

Dyrektor Szkoły Bogumiła Ślęczka
Plan lekcji 2018/2019

07.09.2018r.

Opieka świetlicowa dla dzieci

2.09.2018r.

Tomaszkowice, 3.09.2018r.

Komunikat nr 2/2018/19

    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przebieczanach informuje, że uczniowie którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w dniach 4-7 września 2018r. mogą korzystać z opieki świetlicowej. Zajęcia opiekuńcze będą prowadzone w Świetlicy Środowiskowej w Szczygłowie, Szczygłów 120, tel. (12) 250-06-51 w godz. 8:00 do 16:00. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Przebieczanach zainteresowani opieką świetlicową proszeni są o kontakt - nr telefonu 503 989 982. Sekretariat szkoły pracuje w godz. 8.00 – 15.00 ( „Morelka” I piętro, wejście od północy ). Kontakt telefoniczny z dyrektorem 503 989 982.

Dyrektor Szkoły Bogumiła Ślęczka
Przesunięcie Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2018/2019

2.09.2018r.

Tomaszkowice, 2.09.2018r.

Komunikat nr 1/2018/19

    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przebieczanach informuje, że mimo tak intensywnie prowadzonych prac remontowo-organizacyjnych w zastępczym budynku szkoły
w ostatniej chwili zaistniały warunki uniemożliwiające uczniom rozpoczęcie nauki od dnia 3 września 2018r. W związku z powyższym dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego przesuwa termin rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19 o co najmniej jeden tydzień. Powyżej opisana sytuacja nie dotyczy oddziału przedszkolnego, dla którego rok szkolny rozpocznie się w normalnym trybie. Wszystkie szczegóły dotyczące zaistniałej sytuacji będą podane na spotkaniu inaugurującym nowy rok szkolny w poniedziałek 3 września 2018r. po Mszy Św. w kaplicy w Przebieczanach
( ok. godz. 10.00 ).

Dyrektor Szkoły Bogumiła Ślęczka

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

24.08.2018r.

Prośba o pomoc - przenoszenie mebli

24.08.2018r.