RADA RODZICÓW 2018/2019

Składka na Radę Rodziców wynosi:

30,- ZŁ. ( OD PIERWSZEGO DZIECKA )
20,- ZŁ. ( OD DRUGIEGO DZIECKA )
TRZECIE I KOLEJNE DZIECKO W RODZINIE JEST ZWOLNIONE ZE SKŁADKI.

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
1. P. SYLWIA ŚLUSARCZYK
2. P. ANNA KRAWCZYK
3. P. MAŁGORZATA MIKULEC
Klasa Ia Klasa Ib
1. P. EWELINA SZAFRAŃSKA 1. P. MAGDALENA KUROWSKA
2. P. JOLANTA LEŚNIAK 2. P. PAULINA DYRDA
3. P. MAŁGORZATA WEINHEIMER 3. P. PAULINA MOSKAŁA
Klasa II
1. P. BEATA NAWALANY
2. P. SYLWIA ŚLUSARCZYK
3. P. ANITA GROTOWSKA
Klasa III
1. P. ANNA KRAWCZYK
2. P. AGNIESZKA ZAJĄC
3. P. JOANNA GRABKA
4. P. BARBARA URBAŃCZYK
Klasa IV
1. P. AGNIESZKA JANIAK
2. P. JADWIGA KASPRZYK
3. P. MAŁGORZATA PIĄTKOWSKA
Klasa V
1. P. MAŁGORZATA MIKULEC
2. P. ELZBIETA MÓL
3. P. BARBARA URBAŃCZYK
Klasa VI
1. P. ELŻBIETA MÓL
2. P. JOWITA KRZYSZKOWSKA
3. P. AGATA JELEŃ