Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 -

        Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Przebieczanach 
informuje o zapisach do oddziału przedszkolnego
i klasy pierwszej 
na rok szkolny 2021/2022.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły od 1 do 31 marca 2021 r..

Tel. 12 278 14 78 (przyjmowanie stron w godzinach : 8:00 – 15:00)

Terminy - Zarządzenie Wójta Gminy Biskupice
Zarządzenie nr 14 harmonogram rekrutacji 

Wymagane dokumenty (do wglądu):

  1. Akt urodzenia dziecka.
  2. Dowód osobisty Rodzica.

Dokumenty do pobrania:

1) Dla kandydatów do klasy 1 dzieci z obwodu szkoły:

              ZGLOSZENIE do klasy I w obwodzie szkoły 2021

              Załącznik do zgłoszenia – klasa I 2021

2) Dla kandydatów do klasy 1 dzieci z poza  obwodu szkoły:

              WNIOSEK o przyjęcie do klasy I z poza obwodu szkoły 2021

              Oświadczenie – klasa I 2021

3) Dla kandydatów do oddziału przedszkolnego

WNIOSEK o przyjęcie do OP 2021

Załącznik 1 do wniosku OP 2021

Załącznik 2 do wniosku OP 2021

Załącznik 3 do wniosku OP 2021


Granice obwodu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach:
Wieś Przebieczany -wszystkie numery, wieś Tomaszkowice - wszystkie numery

(Podstawa prawna: Uchwała nr XXXVIII/267/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2017 roku)