Rodo


IOD


INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH

w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

w Przebieczanach

jest KONRAD JANKOŚ - kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres e-mailowy:biuro@jankos.com.pl


1. Informacja RODO dla rodziców i opiekunów uczniów

2. Informacja RODO dla pozostałych osób