Wykaz klas

Klasa Wychowawca
Oddział Przedszkolny mgr Aneta Żuk
Klasa I mgr Ewa Zalejska
Klasa IIa mgr Agnieszka Kościelska
Klasa IIb mgr Agata Walęzak
Klasa III mgr Elżbieta Bułat
Klasa IV mgr Bogusław Ślęczka
Klasa V mgr Magdalena Zaczek
Klasa VI mgr Elżbieta Wasik